I akutte situationer ring til:

Formand: Thorkil Hansen

Telefon: 40 59 04 50

Holbøl Vandværk

Vandværksvej 9, 6340 Kruså

E-mail: holboelvandvaerk@gmail.com

Ved fraflytning er det nødvendigt at udfylde Flytteformular fra vandværkernes EDB service.

Ved driftsproblemer henvises til Katastrofeplan